CASTELLANO | ENGLISH          CONTACTE
Business lawyers in an International Legal Network.Law Europe International. Law Europe International logo

Laboral
 

Assessorament laboral per a empresaris i treballadors.

 

 

 

 


Reestructuració de plantilles, aplaçament de deutes...

Els nostres experts en Dret Laboral presten serveis d'assessorament tant a les empreses com als treballadors.


Serveis per a l’Empresa

a) Contractació de personal

La legislació vigent ofereix a l'empresari una àmplia varietat de contractes. Li aconsellem sobre el contracte idoni per a cada situació particular:
 • Contracte de treball a temps parcial
 • Contracte de teletreball
 • Contracte d'ajuda a emprenedors
 • Contracte d'aprenentatge

b) Reestructuració de plantilles

Mitjançant la reforma laboral de 2012 s'afavoreix l'adopció de mesures de reestructuració laboral, permetent minimitzar costos i mantenir, si escau, la plantilla associada a l'activitat.
 • Suspensió contracte
 • Reducció de jornada laboral
 • Despengi salarial
 • Cessió de treballadors
 • Successió d'empreses

c) Deutes amb Seguretat Social
 • Ajornament i fraccionament de deutes amb Seguretat Social
 • Sol·licitud de prestacions al Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
 • Acords de finançament amb Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

d) Tramitació d'expedients de regulació d'ocupació (ERE)
Assessorament per reclamar les quantitats que es deuen per part de l'empresa.

Serveis per al Treballador

a) Reclamació de quantitat laboral


Assessorament legal per reclamar les quantitats que es deuen per part de l'empresa
 • Reclamació prèvia a la jurisdicció social
 • Reclamació davant la jurisdicció social
 • Reclamació davant el FOGASA

b) Expedients de regulació d'ocupació (ERE)


Assessorament legal a treballadors en procediments col·lectius d'acomiadament, suspensió de contractes i reducció de jornada laboral, indicant els drets que corresponen a aquells.
 • Informe sobre drets adquirits
 • Representació del treballador en la negociació amb l'empresari
 • Fixació de les indemnitzacions

c) Modificació substancial de les condicions de treball


L'empresari pot modificar les condicions de treball de manera unilateral, amb certs límits i si es donen determinades circumstàncies. Si l'empresa ha decidit modificar les seves condicions de treball sense consultar-li, els nostres advocats laboralistes li assessoraràn sobre qualsevol qüestió de modificació de condicions laborals, en particular:
 • Modificacions substancials de treball
 • Mobilitat funcional
 • Mobilitat geogràfica

Per a més informació, contacti amb Laura Ramón.
Oficina Central / Roger de Llúria, 44, 6 - 2a · 08009 · Barcelona · Tel. ++34 93 301 90 90 · Fax ++34 93 301 90 36 · info@bonfilladvocats.com
Oficina Tenerife / Av. La Arenita, 13, D-13 · 38632 Palm Mar · Sta Cruz de Tenerife · Tel. Fax ++34 922 74 81 97 · tenerife@bonfilladvocats.com
© 2015 Bonfill Advocats SLP · Aviso Legal · Webmaster